top of page

Kullanım koşulları ve KVKK

Robowars.dev alan adı altında hizmet veren Robowars.dev platformu kullanımınız, ziyaretiniz ve üyeliğiniz Kullanım Koşullarına tabiidir.

 • Robowars.dev’i kullanarak, ziyaret ederek, yarışmaya ö başvuru yaparak veya bültenine üye olarak Kullanım Koşulları’nı kabul etmiş sayılıyorsunuz.

 • Robowars.dev’i kullanmak ve ziyaret etmek için üye olmanıza gerek yoktur.

 • Robowars.dev yarışmasına katılamak için anasayfada yer alan “Başvur” bağlantısına tıklayarak dolduracağınız başvuru formu ile ön başvuruda bulunabilirsiniz. 

 • Robowars.dev bülten üyeliğinden istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Bunun için info@mobiler.dev adresine mail ile bilgi vermeniz yeterlidir.

 • Robowars.dev’in herhangi bir sebep göstermeksizin bülte üyeliğinize son verme, bülten üyeliğinizi süreli veya süresiz olarak askıya alma yetkisi olduğunu kabul etmiş sayılıyorsunuz.

 • Robowars.dev’i ziyaret ederken ve kullanırken Kullanım Koşullarına ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmalı, diğer kullanıcı ve üyelerin Robowars.dev’i kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veritabanları ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale getirecek eylemlerde bulunmamalısınız.

 • Kullanım Koşullarına aykırı hareket etmeniz, Robowars.dev’i  kullanırken ya da Robowars.dev’e üye olurken verdiğiniz bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, Robowars.dev’i kötü niyetli şekilde kullanmanız veya Robowars.dev ‘in gerekli görmesi halinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin Robowars.dev’i kullanmanızı engelleyebilir veya bülten üyeliğinizi sona erdirebiliriz. Bu eylemleriniz karşısında ayrıca hukuki yollara başvurma hakkımız saklıdır.

 • Robowars.dev’in virüs ve zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte teknik sorunlar yaşamanız veya diğer nedenlerle cihazlarınıza virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğramanız halinde, cihazlarınız veya programlarınızın hasar görmesinden ve uğrayacağınız diğer zararlardan dolayı  sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Bu zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almanızı öneriyoruz.

 • Robowars.dev’de yer alan içerik, hizmet, imkan ve diğer unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem gösteriyoruz. Ancak yayının ve/veya Robowars.dev üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermiyoruz.

 • Bülten'e eposta ile abone olan kullanıcılara bülten maili gönderilir. Bülten reklam amaçlı kullanılmaz.

 • Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nın ifasını sağlamak, size daha iyi ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmak, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “KVKK” olarak anılacaktır.) başta olmak üzere diğer ilgili mevzuat hükümlerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla işliyoruz.

 • info@mobiler.dev adresimize eposta göndererek kişisel verilerinizle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

 • Yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde yetkili makamlardan usulüne uygun talep gelmesi halinde kişisel bilgilerinizi bu makamlarla paylaşmakla yükümlüyüz.

bottom of page